Logo
8:00 - 16:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Kemper blog
  3. Rady a tipy
  4. Životnost infračervených zářivek

Životnost infračervených zářivek

Infrazářič, v závislosti na typu a konstrukci, slouží k lokálnímu vytápění, temperování, vysoušení v izolovaných či neizolovaných prostorách, k vytápění objektů v exteriérech a v neposlední řadě jako regenerační zdroj tepla při relaxaci či poúrazových stavech. Vytápění infrazářičem je vysoce efektivní, provozně nenáročné a zdravé.

Pokusíme se pomoci s rozhodnutím jaký infrazářič vybrat a zda vůbec.

Nákup elektrického infrazářiče, rovná se očekávání splnění vlastních požadavků. Infrazářič lze zakoupit od několika málo stokorun až po tisíce korun. Cenu vždy ovlivňuje mnoho faktorů, nicméně u Kemper Group mezi  tyto faktory nepatří kvalita, to znamená, že infrazářič za stokoruny nerovná se nižší kvalita oproti infrazářiči za několik tisícikorun.

Pořizovací cenu ovlivňují, účel a možnosti použití, druh konstrukce, výkon, design, vybavení, druh a množství infra zářivek.

Infrazářiče Kemper Group lze v podstatě rozdělit do dvou kategorií, na profesionální, které nesou v názvu označení Soleado a infrazářiče pro domácnost.

Proč toto rozdělení? Infrazářiče Soleado, jsou vždy mimo kovové konstrukce, vybaveny infra zářivkami s vláknem, které je chráněno inertním plynem ve skleněné trubici. Tímto je zajištěna nejen vysoká efektivita, ale také odolnost proti oxidaci vlákna nebo "nabalování" nečistot na vlákno s okolního prostředí, kdy oba tyto faktory mohou způsobit zkrácení životnosti. Infrazářiče Soleado jsou navrhovány tak aby jejich účelovost byla co možná nejširší, od používání v pokoji až po extrémní zatížení např. v průmyslu.

Naopak infrazářiče pro domácnost jsou striktně účelové a většinou nevhodné pro extrémní prostředí. Vzhledem k této skutečnosti jsou, až na výjimky, vyrobeny z plastu a vlákna infra zářivek jsou chráněny pouze skleněnou trubicí, která spíše splňuje účel bezpečnostní. Předpokládá se totiž, že pokojový infrazářič bude užíván ve vhodném prostředí a tudíž není potřeba jej chránit proti extrémům jako je vystavování zvýšené vlhkosti či prašnosti, navíc pokojové infrazářiče nejsou konstruovány pro účel hlavního zdroje vytápění. To vše samozřejmě snižuje výrobní náklady a následnou prodejní cenu.

Postupně se dostáváme k jádru věci…

Infrazářič pokojový lze pořídit za podstatně "výhodnější" cenu než infrazářič profesionální, jelikož jak je již zmíněno výše, jeho výrobní náročnost je podstatně nižší. To se týče zejména infra zářivek, které v obou kategoriích tvoří někdy i více než polovinu pořizovací ceny celého infrazářiče.

Častokrát se setkáváme s dotazem "a nestačí mi ten levnější?". Ano, dotaz tohoto typu je velmi typický a přirozený. Téměř každý touží získat co nejvíce za co nejméně. Ale špatným výběrem se lze dostat také do stavu pro mě nevhodné a já za to ještě zaplatil.

Před výběrem je nutno si uvědomit mnoho faktorů, kdy mezi hlavní patří kde bude infrazářič provozován a k jakému účelu má sloužit.

Požadujeme li vytápění v běžném interiéru jako jsou pokoje, kanceláře, čekárny, domácí dílny apod. volíme spíše infrazářič pro domácnost s ohledem na jeho výkon, konstrukci a design. Infrazářiče pro domácnost jsou m.j. vybaveny levnějšími typy infra zářivek, které jsou sice méně odolné proti vnějším vlivům, ale při splnění podmínek účelnosti dostatečně efektivní s relativně dlouhou životností.

Bude li pokojový infrazářič užíván v jiném prostředí než k jakému je konstruován, pomineme li bezpečnost a efektivitu, vystavíme jej tak riziku podstatně snížené životnosti a to zejména u infra zářivky.

Profesionální infrazářič má mnohem širší možnosti užívání s ohledem na IP ochranu, výkon a jeho konstrukci. Tudíž jej lze užívat jak interiérech domu tak v extrémním vlhkém (např. terária, sauny, otevřené venkovní prostory) či prašném (např. stolárny, lakovny, průmyslové provozy) prostředí.

Co konkrétně ovlivňuje živostnost infra zářivky?

Pomineme li "tělo" a elektroinstalaci samotného topidla, jejichž životnost je při správném užívání a údržbě počítána na dlouhá léta, životnost infra zářivky je omezená.

Životnost infra zářivky, která se udává většinou v hodinách, je omezena fyzickými vlastnostmi materiálů, tedy zejména vlákna. Jak již jsme několikrát uvedli, infra zářivku tvoří vlákno (wolfram, uhlík nebo železo-chrom-hliníková slitina), keramické patice a skleněná trubice (křemíkové či jinak tepelně odolné sklo), která je někdy pokovována tenkou vrstvou zlata (pro zlepšení odrazu záření od paraboly).

Vlákno, které je chráněno halogenovým plynem uvnitř trubice se vyznačuje zvýšenou odolností proti vnějším vlivům. Vlákno bývá tvarováno zejména do tvaru spirály s hrubým či jemným vinutím, někdy střídavě spojeno s uhlíkovými tyčinkami. Zjednodušeně řečeno průměr, délka a vodivost samotného vlákna s průměrem vinutí ovlivňuje rychlost 100% výkonu a samotný výkon (prostě a jednoduše viz Ohmův zákon).

Elektřina procházející vláknem jej v podstatě rovnoměrně zahřívá na teplotu tisíců °C. Samozřejmě díky extrémnímu zahřátí vlákna, dochází k mechanickým změnám (změny fyzikálních vlastností) jako je roztažnost, nižší mechanická odolnost, destrukce při extrémním ochlazení. Aby se vlákno díky roztažnosti neprověsilo je mechanicky jištěno na několika místech ve skleněné trubici. Pro ochranu vnějších vlivů (destrukce a ochlazení) je vlákno chráněno skleněnou trubicí, kdy u profesionálních infrazářičů ještě halogenovým plynem.

I když skleněná trubice chrání vlákno proti výše uvedenému, nedokáže jej ochránit vůči vibracím či destruktivním mechanickým vlivům. Navíc, pokud je trubice znečištěná, dochází v místě znečištění k přehřátí a tím nejen ke změně fyzikální vlastnosti samotného skla, ale také k nižší účinnosti ochrany vlákna.

To znamená, že pro dosažení co nejdelší životnosti infra zářivky je důležité důsledně ji udržovat v čistotě (pravidelné čištění technickým lihem, odprašování), nevystavovat infra zářič potažmo infra zářivku žádným otřesům a prudkým změnám teplot zejména před a během provozu. U infra zářivek bez ochrany halogenového plynu (pokojové infrazářiče), nevystavovat vlhkému a prašnému prostředí, které způsobuje oxidaci vlákna či jeho přehřívání díky nečistotám v podobě prachu.

Je také důležité instalovat resp. provozovat infrazářič tak aby nedocházelo k jeho přehřátí. To znamená, že je nevhodné jej provozovat s nedostatečným prostorem pro přirozené ochlazování (častá chyba při vysoušení).

Jaká je tedy životnost infra zářivky?

Životnost infra zářivky je v ideálním případě 5000 až 8000 hodin provozu. Nicméně při nesprávném užívání, údržbě či zacházení může být životnost zkrácena v podstatě na nulu.

Výrobce infrazářičů nemůže bez jasně daných podmínek resp. pravidel garantovat životnost infra zářivek. Vznikne li spor mezi uživatelem a servisem, je ze strany servisu vždy individuálně přihlíženo k mnoha faktorům, kdy školení odborníci jsou reálně schopni posoudit zda jde o vadu výrobní či způsobenou vnějšími  vlivy.

Je tedy více než vhodné důkladně zvážit co se od topidla očekává, kde a jak bude provozováno, u nástěnných topidel zajistit přístup pro údržbu.

Máte li pochybnosti, doporučujeme se obrátit na svého prodejce či servis. Školení odborníci jsou připraveni na vaše dotazy zodpovědně odpovědět.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli